הרכב הזהב
Gold KaratGold PurityGold CompositionCommon Use
24K99.9%24 parts goldInvestment, jewelry, and ornamental purposes
22K91.7%22 parts gold, 2 parts other metalsJewelry, coins, and decorative items
18K75%18 parts gold, 6 parts other metalsFine jewelry and high-quality watches
14K58.3%14 parts gold, 10 parts other metalsJewelry, particularly in the United States
10K41.7%10 parts gold, 14 parts other metalsJewelry, particularly in the United States
9K37.5%9 parts gold, 15 parts other metalsJewelry, particularly in Europe
8K33.3%8 parts gold, 16 parts other metalsLow-quality jewelry and some industrial applications

הערה: הרכב הזהב עשוי להשתנות מעט בהתאם לסגסוגת הספציפית שבה נעשה שימוש, אך האחוזים הרשומים הם תקנים נפוצים. תמיד חשוב לבדוק את סימן ההיכר או ההסמכה על תכשיטי זהב או פריטים כדי לקבוע את טוהר הזהב המדויק.